Hoeveel geld mag je lenen van je BV?

Geld lenen van je BV

 • Onafhankelijke vergelijking van het beste financieringsaanbod
 • Al 10 jaar specialist in het financieren van werkkapitaal
 • Offerte aanvragen kan binnen 2-minuten 
 • Samenwerking met 30 partnerbanken voor het scherpste aanbod

Hoeveel wil je aanvragen?

€ 25.000 - € 5.000.000

Waarom geld lenen van je BV?

In bepaalde situatie kan het als directeur-grootaandeelhouder (DGA) voordelig zijn om geld te lenen van je eigen BV. Denk hierbij aan de volgende redenen:

 • Flexibiliteit – doordat je leent van je eigen BV heb je je niet te houden aan de standaard voorwaarden van een zakelijke kredietbank. Jij kunt zelf afspraken maken met je BV en deze goed vastleggen. Hierbij is het van belang dat de afspraken een zakelijk karakter hebben en marktconform zijn. Zo kun je best een aflossingsvrije zakelijke lening afsluiten. Als bijvoorbeeld de rente maar marktconform is.
 • Rentepercentage – wanneer je geld leent uit je BV kun je zelf afspraken maken over de rente. Dit mag een gunstig tarief zijn zolang deze maar marktconform is. De basis hiervoor zijn vergelijkbare zakelijke leningen die door externe banken worden versterkt. Zo ziet de belastingdienst dat je geen groot rentevoordeel haalt uit je BV. Is dat wel het geval dan wordt dit “voordeel” mogelijk belast.
 • Liquiditeit – voor de BV kan het uitlenen van geld rendement opleveren in de vorm van renteinkomsten. Stilstaande liquiditeit kost tenslotte alleen maar geld. Dit zou ook voor een DGA hypotheek kunnen gelden, waarbij je over langere tijd als DGA rente betaalt aan je eigen BV.

Hoeveel geld mag je lenen van je BV?

In Nederland zijn er geen wettelijke regels die een maximumbedrag stellen voor leningen van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan zijn of haar eigen besloten vennootschap (BV). Er zijn wel fiscale regels en richtlijnen waarmee rekening moet houden om te voorkomen dat leningen als onzakelijk worden beschouwd en er mogelijk belasting over betaald moet worden.

De Belastingdienst hanteert het principe dat leningen tussen een DGA en zijn of haar BV zakelijk moeten zijn. Een zakelijke lening houdt onder andere in dat er sprake is van een marktconforme rente, heldere aflossingsvoorwaarden en dat de lening niet zodanig is dat het de financiële positie van de BV in gevaar brengt. Het is aan te raden in het geval van een lening van de BV aan privé om dit vast te leggen in een overeenkomst.

Zakelijke Rente:

De Belastingdienst verwacht dat er een zakelijke rente wordt overeengekomen voor de lening. Het rentepercentage moet vergelijkbaar zijn met wat onafhankelijke derden zouden overeenkomen onder vergelijkbare omstandigheden.

Excessief lenen van de BV:

Vanaf 1 januari 2024 wordt de grens van onbelast lenen van je eigen BV verlaagt van € 700.000,– naar € 500.000,–. Wanneer je in 2024 een lening bij de BV hebt van meer dan € 500.000,– wordt het meerdere belast tegen 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering betreft.

Uitzondering op de limiet van € 500.000,– geldt voor de financiering van de eigen woning. Deze telt niet mee voor de grens tot waar u onbelast kunt lenen van de BV.

Zorgplicht:

Als DGA heb je een zorgplicht jegens de BV. Dit betekent dat je beslissingen moet nemen die in het belang zijn van de vennootschap. Hoewel er geen strikt vastgesteld maximumbedrag is, is het van cruciaal belang om alle transacties tussen de DGA en de BV goed te documenteren en ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de fiscale en juridische eisen. Is er twijfel? Dan is het sterk aan te raden om professioneel advies in te winnen bij een fiscaal adviseur of een belastingadvieskantoor om er zeker van te zijn dat alles in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Offerte aanvragen?

Benieuwd naar wat MKB Krediet Nederland voor jou kan betekenen? Neem de proef op de som en vraag een offerte aan. Een van onze specialisten neemt direct contact met je op om je financieringswensen door te nemen.

Offerte aanvragen

Veelgestelde vragen geld lenen uit je B.V.

 • Kan je zomaar geld halen uit je BV?

  Wanneer je over voldoende liquiditeiten beschikt staat het je als DGA vrij om daarmee te doen wat je wilt. Zolang je je maar houdt aan de regels en voorschriften die hiervoor gelden. Dit om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Wanneer je geld onttrekt uit je BV moet dit ook worden terugbetaald. Wanneer je als DGA bepaalt dat je het bedrag op termijn gaat terugbetalen dan wordt het een lening. Een lening moet worden vastgelegd in een overeenkomst. En de regel is dat de lening moet voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit betekent dat de voorwaarden gelijkwaardig moeten zijn aan vergelijkbare leningen die door externe geldschieters worden gefinancierd.
 • Hoeveel geld kan een DGA lenen uit de BV?

  De hoeveelheid geld die je als DGA uit de BV kan lenen is niet aan regels of wetgeving gebonden. Er zijn wel fiscale regels maar verder dan dat kun je het zelf bepalen. Mits het verantwoord is om te lenen uit je bv, de cijfers moeten dit wel toelaten natuurlijk. De fiscale regels zijn per 1 januari 2024 als volgt: De grens voor onbelast geld lenen van je eigen BV is verlaagt van € 700.000,– in 2023 naar € 500.000,– in 2024. Wanneer je in 2024 een lening bij de BV hebt van meer dan € 500.000,– wordt het meerdere belast tegen 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering betreft. Uitzondering op de limiet van € 500.000,– geldt voor de financiering van de eigen woning, de hypotheek. Deze telt niet mee voor de grens tot waar u onbelast kunt lenen van de BV.
 • Is excessief lenen van je BV beperkt vanaf 2023?

  Ja, vanaf 2023 zijn er nieuwe regels van kracht die het excessief lenen van een besloten vennootschap (BV) door de DGA beperken. Deze regels zijn er om belastingontwijking tegen te gaan. De grens voor onbelast geld lenen van je eigen BV is verlaagt van € 700.000,– in 2023 naar € 500.000,– in 2024. Het meerdere wordt belast tegen 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering betreft. Uitzondering hierop is de hypotheek voor de eigen woning.
 • Hoe beoordeelt de belastingdienst een lening aan de BV?

  De Belastingdienst beoordeelt een lening aan de BV op basis van zakelijke motieven en marktconforme voorwaarden. Daarnaast is de vastlegging in de vorm van een leningovereenkomst een voorwaarde. Het is essentieel dat de lening wordt verstrekt voor zakelijke doeleinden, onder marktconforme voorwaarden, goed wordt gedocumenteerd en past bij de gebruikelijke zakelijke praktijken.
 • Is een zakelijke lening aftrekbaar van de belasting?

  Bij een zakelijke lening zijn een aantal kosten aftrekbaar van je winst. Voorwaarde is wel dat je winst maakt. Wat is er dan aftrekbaar van de belasting? Drie onderdelen zijn aftrekbaar. Dat zijn de afsluitkosten, de administratiekosten en de rente op de lening. Als je per jaar bijvoorbeeld 5.500 euro aan rente betaalt over een lening dan mag je dit bedrag aftrekken van de winst.
 • Kun je geld lenen van de BV of moet het van je holding?

  Dat is een strategische overweging of keuze die je zelf kunt maken en ligt bijvoorbeeld ook aan de eigendomsstructuur.
  1. Lenen van de BV rechtstreeks: in dit geval leent de DGA direct van de BV waarin hij/zij een belang heeft. Wanneer er meerdere belanghebbende zijn is er overleg/toestemming nodig. We zien dit nog wel eens als de kredietbehoefte relatief klein is.
  2. Geld lenen van de Holding: in dit geval wordt er liquiditeit overgeheveld van de BV naar de Holding, die op haar beurt geld leent aan de enige aandeelhouder de DGA. Het voordeel is een duidelijke structuur met 1 aandeelhouder, de DGA die in privé leent van de holding.

Hoeveel wil je aanvragen?

100000
€ 25.000 € 5.000.000
Offerte aanvragen

Partner van

MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Rabobank
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - New10
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Qredits
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Floryn
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Collin Crowdfund
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - ABN Amro
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - DutchFinance
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Yeaz
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - CapitalBox
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - SNS Bank
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Geldvoorelkaar
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Santander Consumer Finance
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - OPR Bedrijfskrediet
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Findio
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - October
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Hiltermann Lease
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - ING Bank
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Briqwise
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Mogelijk
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Beequip