• Disclaimer en privacy

Hoe gaan wij om met jouw privacy

Welke gegevens verwerken wij van u en met welke reden?

Disclaimer MKB Krediet Nederland – Deze website is eigendom van MKB Krediet Nederland.

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan jou. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk is. MKB Krediet Nederland kan er echter niet voor instaan en biedt dan ook geen enkele garantie dat deze informatie juist, volledig, actueel en/of te allen tijde raadpleegbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

MKB Krediet Nederland kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Krediet Nederland op enige wijze snelkoppelingen dan wel andere verbindingen te maken met de website van MKB Krediet Nederland b.v.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van MKB Krediet Nederland B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKBKrediet Nederland b.v.

De informatie op de website is specifiek bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Informatie kan op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door of namens MKB Krediet Nederland.

Privacy verklaring MKB Krediet Nederland

Via het contact dat je met MKB Krediet Nederland B.V. hebt worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. MKB Krediet Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • alleen die persoonsgegevens verzamelen die wij nodig hebben voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden;
  • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • op jouw verzoek inzage geven in de over jouw verzamelde persoonsgegevens en op verzoek jouw gegevens corrigeren of verwijderen.

Doeleinden verwerking

MKB Krediet Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor precontractuele maatregelen zoals het verwerken van je aanvraag en het uitbrengen van offertes en voor de uitvoering van overeenkomst(en). Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van relatiebeheer en voor marketingdoeleinden. Met dit laatste wordt bedoeld dat je door of namens MKB Krediet Nederland benaderd kan worden met gerichte informatie en/of aanbiedingen.

In het kader van de precontractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst wisselt MKB Krediet Nederland jouw persoonsgegevens uit met kredietverstrekkers, verzekeraars en eventuele andere bij onze dienstverlening betrokken partners.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. MKB Krediet Nederland zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

MKB Krediet Nederland heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is er onder andere sprake van toegangscontrole, automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens en beveiliging van netwerk(verbindingen).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

MKB Krediet Nederland maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en via jouw browser (zoals Internet Explorer) op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek aan onze websites kunnen deze cookies worden herkend.

De cookies zijn bedoeld om algemene bezoekersgegevens vast te leggen en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die je vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies te accepteren. Door op ‘accepteren’ te klikken, geef je ons toestemming om de cookies te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring.

Wil je geen cookies meer ontvangen, dan kun je je internetbrowser daarop instellen.

Google Analytics

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

MKB Krediet Nederland bewaart je persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die MKB Krediet Nederland over je heeft. Per brief of per e-mail kun je ons verzoeken om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons schriftelijk of per e-mail verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens en/of onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-mail te sturen naar info@mkbkredietnederland.nl of per post naar

MKB Krediet Nederland

Onder de Toren 34

8302 BV   Emmeloord

Wijzigingen

MKB Krediet Nederland b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Partner van

MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Rabobank
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - New10
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Qredits
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Floryn
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Collin Crowdfund
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - ABN Amro
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - DutchFinance
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Yeaz
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - CapitalBox
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - SNS Bank
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Geldvoorelkaar
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Santander Consumer Finance
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - OPR Bedrijfskrediet
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Findio
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - October
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Hiltermann Lease
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - ING Bank
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Briqwise
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Mogelijk
MKB Krediet Nederland - Zakelijk krediet voor het MKB - Beequip