Alle vragen

Hoe lang duurt het om een lening af te betalen?

De termijn voor een zakelijke lening of MKB-krediet varieert en is vooraf afgesproken, in de regel geldt een termijn tussen de één tot tien jaar. Het meest voorkomende MKB-krediet is een eenmalige lening met een vastgestelde looptijd en meestal een vaste rentevoet. Hier betaal je een vaste maandelijkse termijn aan rente en aflossing. 

Er zijn ook alternatieven denkbaar met bijvoorbeeld een slottermijn, waarbij je een kleiner deel aflost (bv. 20%) en de rest is aflossingsvrij. De slottermijn betaal je na bijvoorbeeld 60 maanden ineens of deze herfinancier je op dat moment. MKB Krediet Nederland kan je hierbij ook van dienst zijn.

Een derde vorm is een zakelijk krediet, een rekening-courant krediet, waarbij je een geld kunt opnemen en aflossen tot aan de overeengekomen kredietlimiet. Over het opgenomen bedrag, de lening, betaal je alleen rente. Bij deze kredietvorm wordt vooraf afgesproken wanneer de lening moet worden afgelost.