Alle vragen

Hoe wordt de waarde van mijn voorraad beoordeeld door de bank?

In veel gevallen wordt er rekening gehouden met de boekhoudkundige waarde, deze wordt volgens een standaard verpanding als zekerheid verpand aan de bank. Bij andere partijen of wanneer de voorraad daar aanleiding toe geeft wordt gevraagd om een waardebepaling.