Alle vragen

Wat gebeurt er als ik de financiering niet meer kan betalen vanwege onverkochte voorraard?

In theorie wordt de voorraad dan opgeeist en verkocht. Echter is dat in het uiterste geval omdat dit niet de oplossing is voor de bank en kredietnemer.

In de fase hiervoor, bij het ontstaan van betalingsproblemen is het belangrijk om proactief contact op te nemen met ons en/of de bank. Betalingsproblemen komen vaker voor en de bank heeft ervaring met betalingsregelen en soms zelfs oplossingsrichtingen voor jouw situatie. Hier hebben alle partijen vaak baat bij.