Alle vragen

Wat gebeurt er als ik het leenbedrag niet op tijd kan terugbetalen?

Als je liquiditeitsproblemen of betalingsproblemen verwacht waardoor het terugbetalen van je zakelijke lening in gevaar kan komen is het aan te raden om op tijd contact met ons op te nemen. Door zelf het initiatief te nemen kunnen we samen in gesprek gaan met de kredietverstrekker of bank. De bank is in deze gevallen veelal bereid om samen te kijken naar een oplossing, het is immers ook in hun belang dat de lening kan worden terugbetaald.

Niet tijdig terugbetalen van een zakelijke lening kan leiden tot extra kosten en een negatieve invloed op je kredietwaardigheid. Tijdig aan de bel trekken, door het gesprek aan te gaan, is dus aan te raden.