Alle vragen

Wat zijn de voordelen van het herfinancieren van mijn huidige zakelijke lening?

Er zijn meerdere voordelen, het meest voor de hand liggende is financieel voordeel of te wel een lagere rente. Dit zodat je minder kosten maakt voor het lenen van geld. Een ander voordeel is overzicht, zo kun je het totaal aan financieringen herstructureren naar 1 nieuwe lening en onderbrengen bij 1 partij. Vaak tegen lagere kosten en het geeft overzicht. Ook voor de toekomstige relatie met aantonen van documenten of bij gewijzigde wensen ten aanzien van aflossen, verhoging van de lening of vervroegd terugbetalen van (een deel) de lening.