Alle vragen

Zijn er boetes of extra kosten voor vervroegde aflossing van de voorraadfinanciering?

Er zijn banken of financieringsmaatschappijen die werken met een standaard boete bij extra aflossing. Dit geldt vooral bij kortlopende financieringen tussen de 12 en 24 maanden met een vaste rente.

Er zijn ook banken die een rekening courant krediet (kredietfaciliteit) verstrekken waarbij afgeloste bedragen weer opgenomen mogen worden. Hierbij wordt meestal geen boete gerekend wanneer er vervroegd een extra bedrag (of het gehele krediet) wordt ingelost.