Alle vragen

Welke zekerheden of garanties zijn vereist bij een zakelijke lening?

Hoe meer zekerheid de geldverstrekker heeft, des te eerder zal deze een zakelijke lening goedkeuren. Een onderpand of borgstelling draagt hieraan bij. Vaak is het onderpand of de garantie het bedrijfspand of ander onroerend goed. Ook voorraden of debiteurenvorderingen kunnen de garantie zijn voor de geldverstrekker en als onderpand dienen. Het onderpand kan ook effect hebben op de voorwaarden van een lening, zoals de hoogte van de rente. Bron.